De Watergroep

Digitalisatie leidingnet.

Omzetting van alle gegevens van het waterleidingnet in een digitaal formaat:

-scannen van 200.000 schetsen en meer dan 4.000 grondplannen

-invoeren in het bedrijfsGIS van De Watergroep van niet minder dan 30.000 km waterleiding met  daarop 300.000 brandkranen, afsluiters en andere elementen.