Inspection private sewers

SPC heeft meerdere werknemers in dienst die bij Vlario werden opgeleid tot keurders van privé-rioleringen.

Waarom gescheiden afvoeren?

Reeds geruime tijd wordt gestreefd naar het gescheiden afvoeren van het afval en het hemelwater (DWA: Droog Weer Afvoer en RWA: Regen Weer Afvoer).
Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren, maar ook zullen de waterzuiveringsinstallaties efficiënter werken en draagt dit bij om wateroverlast te voorkomen.
Sinds 2004 wordt de scheiding op private terreinen bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen verplicht via de stedebouwkundige vergunning. Sinds de gewijzigde milieuwetgeving (Vlarem II), is men ook verplicht om bij bestaande woningen gescheiden af te voeren indien er gescheiden riolering wordt aangelegd in de straat.
Door het hergebruik van regenwater (toilet, sproeien in de tuin, wasmachine..) en de infiltratie van overtollig regenwater zal men een lager verbruik hebben van drinkwater en zal de grondwatertafel verhogen.

Waarom keuren?

In de praktijk is gebleken dat, ondanks de richtlijnen en verplichtingen, de afkoppeling van het hemel- en afvalwater niet altijd correct wordt uitgevoerd. Als de afkoppelingen op perceelsniveau niet correct gebeuren, verdwijnt al snel het nut van gescheiden riolering in de straat.

Verplicht

De Vlaamse Regering heeft het Algemeen Waterverkoopreglement goedgekeurd dat in voege trad op 1 juli 2011.
Van toepassing bij:

 • Nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen
 • Aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA (Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater)
 • Aanleg van gescheiden riolering in uw straat en de verplichte aansluiting op die riolering

Wat wordt er gekeurd ?

De keurder controleert volgende zaken:

 • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad,…) op de circuits
 • aanwezigheid en inhoud van regenwaterput
 • correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • correcte aansluiting van infiltratie- en drainagevoorzieningen

Opgelet: de hydraulische afvoercapaciteit van het private waterafvoersysteem wordt niet gecontroleerd of getest.

Wanneer keuren ?

De keuring dient uitgevoerd te worden na volledige aanleg, maar vooraleer het afwateringssysteem in gebruik is. Bij voorkeur gebeurt dit zelfs als de leidingen nog bloot liggen. Zo blijven bij een eventuele afkeuring de kosten minimaal voor de eigenaar.

Praktisch

Volgende documenten moeten aanwezig zijn bij de keuring:

 • Goedgekeurde stedebouwkundige vergunning (indien van toepassing)
 • Uitvoeringsplan van de private waterafvoer en bouwplan met rioleringsplan
 • Aanstiplijst (Provinciale) stedenbouwkundige verordeningen hemelwater
 • Foto’s genomen tijdens de aanleg van de waterafvoer
 • Facturen van de materialen (regenwaterput, pomp voor hergebruik,…)

Eventueel kan de aanwezigheid van de pomp later bewezen worden adhv een factuur en kan het keuringsattest dan worden afgeleverd.

Terrein:

Zorg dat uw afwateringssysteem keurbaar is. Kijk na of er in de aansluitputjes aan de perceelsgrens geen verstopping is. Zorg ook dat alle toegangs – en inspectieputten vrij te openen zijn.
De keurder zal op terrein de nodige testen doen om uitsluitsel te krijgen of de waterafvoer op een correcte manier gebeurt. Indien er gebreken zijn die leiden tot een afkeuring zal de keurder u een non-conformiteitentabel
afleveren. Nadat U de nodige aanpassingen hebt uitgevoerd, moet U een herkeuring aanvragen bij de keurder.