Flow measurements

SPC is marktleider inzake debietmetingen in België. Meer dan 160 eigen monitors kunnen ingezet worden voor het uitvoeren van continue debietmetingen in beken en riolen. Ook de waterkwaliteit kan worden opgevolgd en gespecialiseerde apparatuur verzorgt de automatische debiets- of tijdgebonden waterstaalnames.

SPC ontwikkelde zelf een aangepaste software voor de verwerking en rapportering van de gegevens.

References